Products ผลิตภัณฑ์ Recipes สูตร Events กิจกรรม Stores ช่องทางจำหน่าย Contact ติดต่อเรา
  •  

Careers ร่วมงานกับเรา
Sweet Potato Dip มันม่วงดิป
ลองบีชผงครีม ลองบีชไซรัปมันม่วง นมข้นจืด เนยจืด น้ำเปล่า ละลายลองบีชผงครีมกับน้ำเปล่า ใส่ส่วนผสมทั้งหมด ลงในหม้อใช้ไฟอ่อนๆ กวนจนส่วนผสมเริ่มหนืด และข้น ยกลงจากเตา พักทิ้งไว้สักครู่ก่อนเสิร์ฟ กรัม มล. กรัม กรัม มล. 60 140 60 20 180
LongBeach Cream Powder LongBeach Syrup Sweet Potato Evaporated Milk Unsalted Butter still water Mix LongBeach Cream Powder with all the ingredients in the Casserole until it becomes cream. Wait until the cream is warm before serving. g ml g g ml 60 140 60 20 180