Products ผลิตภัณฑ์ Recipes สูตร Events กิจกรรม Stores ช่องทางจำหน่าย Contact ติดต่อเรา
  •  

Careers ร่วมงานกับเรา
Chocolate Dip ช็อกโกแลตดิป
ลองบีชผงครีม ลองบีชผงช็อกโกแลต ช็อกโก้ซิตี้ ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท น้ำตาลทรายขาว น้ำเปล่า ละลายลองบีชผงครีมกับน้ำเปล่า ใส่ส่วนผสมทั้งหมด ลงในหม้อใช้ไฟอ่อนๆ กวนจนส่วนผสมเริ่มหนืด และข้น ยกลงจากเตา พักทิ้งไว้สักครู่ก่อนเสิร์ฟ กรัม กรัม มล. กรัม มล. 70 40 60 30 14
LongBeach Cream Powder LongBeach Chocolate Chococity Powder LongBeach Hazelnut Syrup sugar still water Mix LongBeach Cream Powder with all the ingredients in the Casserole until it becomes cream. Wait until the cream is warm before serving. g g ml g ml 70 40 60 30 14