"ลองบีชซอสชาเขียวมัทฉะ" ใช้คาวามิมัทฉะแท้จากเมืองชิซุโอกะประเทศญี่ปุ่น นำมาปรุงเป็นซอสมัทฉะเข้มข้นและหอมหวน เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม และตกแต่งขนมได้ตามต้องการ