ซอสคาราเมล

คาราเมลป๊อปคอร์นมิลค์เชค

ลองบีชไซรัปคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมให้เข้ากัน

ลองบีชซอสคาราเมล

ตกแต่งแก้วด้วยลองบีชซอสคาราเมล เทเครื่องดื้่มที่ปั่นแล้วตามลงไปใส่ป๊อปคอร์น

ตามด้วยลองบีชซอสคาราเมล

60

120

16

30

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

Caramel Popcorn Milkshake

LongBeach Caramel Syrup

milk fresh

ice

 

LongBeach Caramel Sauce

 

Pour all ingredient into a blender and blend well.

Decorate with LongBeach Caramel Sauce and popcorn

60

120

16

มล.

มล.

ออนซ์

30

ml

LongBeach Recipes Express