สตรอว์เบอร์รี่เพียวเร่

สตรอว์เบอร์รี่สมูทตี้

ลองบีชสตรอว์เบอร์รี่เพียวเร่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

สตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่สตรอว์เบอร์รี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

--------------------------------

ลองบีชผงโยเกิร์ต

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมแยกกันแล้วเทใส่แก้วให้เป็นชั้น

90

30

16

60

15

8

40

60

8

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

มล.

ออนซ์

กรัม

มล.

ออนซ์

Strawberry Smoothie

LongBeach Strawberry Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

Strawberry Yogurt Smoothie

LongBeach Strawberry Puree

still water

ice

--------------------------------

LongBeach Yogurt Powder

still water

ice

 

90

30

16

60

15

8

ml

ml

oz

ml

ml

oz

40

60

8

g

ml

oz

LongBeach Recipes Express