พีชเพียวเร่

พีชสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่พีช

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

พีชเสาวรส

ลองบีชเพียวเร่พีช

ลองบีชเพียวเร่เสาวรส

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

90

30

16

45

45

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Peach Smoothie

LongBeach Peach Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

Peach Passion Fruit

LongBeach Peach Puree

LongBeach Passion fruit Puree

still water

ice

90

30

16

45

45

30

16

ml

ml

oz

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express