พีชเพียวเร่

พีชสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่พีช

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

พีชเสาวรส

ลองบีชเพียวเร่พีช

ลองบีชเพียวเร่เสาวรส

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

45

45

30

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express