เสาวรสเพียวเร่

เสาวรสสมูทตี้

ลองบีชเสาวรสเพียวเร่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เสาวรสมะม่วงโยเกิร์ตสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่เสาวรส

ลองบีชไซรัปมะม่วง

ลองบีชผงโยเกิร์ต

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

90

30

16

50

40

40

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

Passion Fruit Smoothie

LongBeach Passion Fruit Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

Passion Fruit Mango Yogurt Smoothie

LongBeach Passion Fruit Puree

LongBeach Mango

LongBeach Yogurt Powder

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

50

40

40

30

16

ml

ml

oz

ml

ml

g

ml

oz

LongBeach Recipes Express