มิกซ์เบอร์รี่เพียวเร่

มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่มิกซ์เบอร์รี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

มิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่มิกซ์เบอร์รี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

--------------------------

ลองบีชผงโยเกิร์ต

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมแยกกันแล้วเทใส่แก้วให้เป็นชั้น

60

15

8

40

60

8

มล.

มล.

ออนซ์

กรัม

มล.

ออนซ์

Mixed berry Smoothie

LongBeach Mixed berry Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

ml

ml

oz

Mixed berry Yogurt Smoothie

LongBeach Mixed berry Puree

still water

ice

--------------------------

LongBeach Yogurt Powder

still water

ice

 

60

15

8

40

60

8

ml

ml

oz

g

ml

oz

LongBeach Recipes Express