มะม่วงเพียวเร่

มะม่วงสมูทตี้

ลองบีชมะม่วงเพียวเร่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

มะม่วงเสาวรสปั่น

ลองบีชเพียวเร่เสาวรส

ลองบีชเพียวเร่มะม่วง

น้ำเปล่า

นำ้แข็ง

50

40

30

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express