มะม่วงเพียวเร่

มะม่วงสมูทตี้

ลองบีชมะม่วงเพียวเร่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

มะม่วงเสาวรสปั่น

ลองบีชเพียวเร่เสาวรส

ลองบีชเพียวเร่มะม่วง

น้ำเปล่า

นำ้แข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

90

30

16

50

40

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express

Mango Smoothie

LongBeach Mango Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

Mango Passion Fruit Smoothie

LongBeach Mango Puree

LongBeach Passion Fruit Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

50

40

30

16

ml

ml

oz

ml

ml

ml

oz