ลิ้นจี่เพียวเร่

ลิ้นจี่สมูทตี้

ลองบีชลิ้นจี่เพียวเร่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

เวอร์จิ้นลิ้นจี่โมฮิโต้

ลองบีชไซรัปโมฮิโต้มิ้นท์

ลองบีชลิ้นจี่เพียวเร่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Lychee smoothies

LongBeach Lychee Puree

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

ml

ml

oz

Virgin Lychee Mojito

LongBeach Mojito Mint Syrup

LongBeach Lychee Puree

cool club soda

ice

15

15

150

16

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express