ลองบีชเพียวเร่กีวี่

กีวี่สมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่ กีวี่

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง (11/2 แก้ว)

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.
มล.
ออนซ์

Strawberry Smoothie

LongBeach Kiwi Puree

still water

ice  (11/2 glasses)

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

ml

ml

oz

<< กลับหนา้แรก << กลับหนา้ผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม