ลองบีชเพียวเร่ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยามสมูทตี้

ลองบีชเพียวเร่ส้มโอทับทิมสยาม

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง (11/2 แก้ว)

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

90

30

16

มล.

มล.

ออนซ์

Thai Red Ruby Pomelo Smoothie

LongBeach Thai Red Ruby Pomelo Puree

still water

ice  (11/2 glasses)

Pour all ingredient into a blender and blend well.

90

30

16

ml

ml

oz