•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ตัวแทนจำหน่าย
  กิจกรรมติดต่อเรา
  Intranet
  Recipe Express

Shirley Temple

เชอร์รี่เทมเปิ้ล

ลองบีชไซรัปทับทิม

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชไซรัปทะเงสองรสเข้าด้วยกัน เติมน้ำแข็งจนเต็มแก้ว แล้วเทโซดาลงไป

20

10

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Grenadine Syrup

LongBeach Lemon with Honey Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

20

10

150

16

ml

ml

ml

oz

รสชาติที่แนะนำ Recommended Flavors