•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ตัวแทนจำหน่าย
  กิจกรรมติดต่อเรา
  Intranet
  Recipe Express

Refreshing Fruit

LongBeach

Strawberry Syrup

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

LongBeach

Lychee Syrup

ลองบีชไซรัปลิ้นจี่

LongBeach

Peach Syrup

ลองบีชไซรัปพีช

LongBeach

Raspberry Syrup

ลองบีชไซรัปราสเบอร์รี่

LongBeach

Cherry Syrup

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

LongBeach

Apple Syrup

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

LongBeach

Passion Fruit

ลองบีชเสาวรส

LongBeach

Kyoho Grape Syrup

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

LongBeach

Blueberry Syrup

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

LongBeach  Grenadine  with mixed berry Syrup

ลองบีชไซรัปทับทิมเบอร์รี่

LongBeach

Blueparadise Syrup

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

LongBeach

Pineapple Syrup

ลองบีชไซรัปสับปะรด

LongBeach Tropical Orange Syrup

ลองบีชไซรัปส้มทรอปิคอล

LongBeach Lemon
with honey Syrup

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

LongBeach

Mango Syrup

ลองบีชไซรัปมะม่วง

LongBeach

Ume Plum Syrup

ลองบีชไซรัปบ๊วยอุเมะ