•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ติดต่อเรา
  กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย
  Intranet
  Recipe Express

Raspberry Beer

ราสเบอร์รี่เบียร์

ลองบีชเชอร์รี่

เบียร์ลาเกอร์เย็น

 

เทเบียร์ลงบนลองบีชเชอร์รี่แล้วคนให้เข้ากัน

มล.

มล.

 

30

300

 

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่น