•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ติดต่อเรา
  กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย
  Intranet
  Recipe Express

Raspberry Tea

ชาราสเบอร์รี่

ลองบีชราสเบอร์รี่

ลองบีชผงชาดำ

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

 

ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

12

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่น