•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ตัวแทนจำหน่าย
  กิจกรรมติดต่อเรา
  Intranet
  Recipe Express

Raspberry Tea

ชาราสเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปราสเบอร์รี่

ลองบีชผงชาดำ

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

12

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Raspberry Syrup

LongBeach Black Tea Powder

still water

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

30

12

120

16

ml

ml

ml

oz

รสชาติที่แนะนำ Recommended Flavors