•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ตัวแทนจำหน่าย
  กิจกรรมติดต่อเรา
  Intranet
  Recipe Express

Lemond Honey Soda

เลม่อนผสมน้ำผึ้งโซดา

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งลงในแก้วจนเต็ม เทลองบีชเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

LongBeach Blue Paradise Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

ml

ml

oz

30

150

16

รสชาติที่แนะนำ Recommended Flavors