•  

  ผลิตภัณฑ์
  หน้าหลักสูตร
  ติดต่อเรา
  กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย
  Intranet
  Recipe Express

Kyoho Grape Soda

องุ่นเคียวโฮโซดา

ลองบีชไซรัปองุ่นเคียวโฮ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

 

มล.

มล.

ออนซ์

 

30

150

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่น