ผงชาพีช

Peach Tea Powder

พีชไอซ์ที

ลองบีชชาพีช

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

30

150

16

กรัม

มล.

ออนซ์

ชาพีชมะม่วง

ลองบีชผงชาพีช

ลองบีชไซรัปมะม่วง

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

15

20

150

16

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

Peach Ice Tea

LongBeach Peach Tea Powder

still water

ice

30

150

16

g

ml

oz

Mango Peach Tea

LongBeach Peach Tea Powder

LongBeach Mango Syrup

still water

ice

15

20

150

16

g

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express