ชาพีช

พีชไอซ์ที

ลองบีชชาพีช

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

30

150

16

กรัม

มล.

ออนซ์

ชาพีชมะม่วง

ลองบีชผงชาพีช

ลองบีชไซรัปมะม่วง

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

15

20

150

16

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express