ไวท์มอลต์ผสม

ไวท์มอลต์เย็น

ลองบีชผงไวท์มอลต์ผสม

น้ำร้อน

นมสด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ละลายไวท์มอลต์ในน้ำร้อน ผสมส่วนผสม

ทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

30

120

15

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ไวท์มอลต์เฟรปเป้

ลองบีชไวท์มอลต์

นมสด

นมข้นจืด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในโถปั่นแล้วปั่นจน

เป็นเนื้อเดียวกัน

40

60

30

30

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express