ไวท์มอลต์ผสม

ไวท์มอลต์เย็น

ลองบีชผงไวท์มอลต์ผสม

น้ำร้อน

นมสด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ละลายไวท์มอลต์ในน้ำร้อน ผสมส่วนผสม

ทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

30

120

15

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ไวท์มอลต์เฟรปเป้

ลองบีชไวท์มอลต์

นมสด

นมข้นจืด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

40

60

30

30

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

White Malt

LongBeach White Malt Mix Powder

hot water

fresh milk

simple syrup

ice

Dissolve LongBeach White Malt Mix- Powder with hotwater, mix all ingredients and pour over ice.

30

30

120

15

16

g

ml

ml

ml

oz

White Malt Frappe

LongBeach White Malt Mix Powder

fresh milk

unsweeten condensed milk

simple syrup

ice

Pour all ingredints into a blender and

blend well.

40

60

30

30

16

g

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express