ไวท์มอลต์ผสม

White Malt Mix Powder

ไวท์มอลต์เย็น

ลองบีชผงไวท์มอลต์ผสม

น้ำร้อน

นมสด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ละลายไวท์มอลต์ในน้ำร้อน ผสมส่วนผสม

ทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

30

120

15

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ไวท์มอลต์เฟรปเป้

ลองบีชไวท์มอลต์

นมสด

นมข้นจืด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

40

60

30

30

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

White Malt

LongBeach White Malt Mix Powder

hot water

fresh milk

simple syrup

ice

Dissolve LongBeach White Malt Mix- Powder with hot water, mix all ingredients and pour over ice.

30

30

120

15

16

g

ml

ml

ml

oz

White Malt Frappe

LongBeach White Malt Mix Powder

fresh milk

unsweeten condensed milk

simple syrup

ice

Pour all ingredients into a blender and

blend well.

40

60

30

30

16

g

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express