Vanilla Coffee Frappe

วานิลลาคอฟฟี่ เฟรปเป้

ลองบีชไซรัปวานิลลา

กาแฟ

นมสด

น้ำเชื่อม

ลองบีชผงปั่นเฟรปเฟ้

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 

 

 

LongBeach Vanilla Syrup

coffee

fresh milk

simple syrup

LongBeach Frappe Powder

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

 

 

 

มล.

มล.

มล.

มล.

กระัม

ออนซ์

ml

ml

ml

ml

g

oz

30

60

90

15

5-10

16

30

60

90

15

5-10

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ : รสชาติสำหรับนมและกาแฟ, เมล่อน, มันม่วง, กล้วย Recommended Flavours : Coffee syrup, Melon, Sweet Potato, Banana