Two Tone Shirley Temple

ทูโทนเชอร์รี่เทมเปิ้ล

ลองบีชทับทิม

น้ำเปล่า

 

ลองบีชลิ้นจี่

น้ำเปล่า

ลองบีชผงปั่นสมูทตี้

น้ำแข็ง

 

ปั่นลองบีชลิ้นจี่ น้ำเปล่า และน้ำแข็งให้เข้ากัน แล้วเทลองบีชทับทิมที่ผสมกับน้ำเปล่า ลงบนลองบีชลิ้นจี่ปั่น

มล.

มล.

 

มล.

มล.

ช้อนชา

ออนซ์

15

15

 

45

45

1-2

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ สูตร กิจกรรม ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเรา
  • More

    Recipes Express
    Intranet
หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ