Strawberry Daiquiri

สตรอว์เบอร์รี่แดคคิวรี่

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

ไวท์รัม/วอดก้า

ลองบีชผงปั่นสมูทตี้

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

LongBeach Strawberry Syrup

white rum / vodka

LongBeach Smoothie powder

still water

ice

pour all ingredients into a blender and blend well.

มล.

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

ml

ml

g

ml

oz

60

30

5-10

30

16

60

30

5-10

30

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ : ลองบีชไซรัปรสผลไม้สดชื่น (มีรสเปรี้ยว) Recommended Flavours ; LongBeach Refreshing fruit