Strawberry Slush

สตรอว์เบอร์รี่ สลัช

ลองบีชไซรัปสตรอว์เบอร์รี่

ลองบีชผงปั่นสมูทตี้

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

60

5-10

60

16

 

LongBeach Strawberry Syrup

LongBeach Smoothie Powder

still water

ice

Pour all ingredient into a blender and blend well.

60

5-10

60

16

 

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

 

ml

g

ml

oz

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ : ลองบีชไซรัปรสผลไม้สดชื่น (มีรสเปรี้ยว) Recommended Flavours ; LongBeach Refreshing fruit