Strawberry Twist

สตรอว์เบอร์รี่ทวิส

ลองบีชสตรอว์เบอร์รี่

วอดก้า

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

 

ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน จากนั้นใส่น้ำข็งจนเต็มแก้ว อาจตกแต่งด้วยผลไม้หรือใบมิ้น

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

30

30

120

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ สูตร กิจกรรม ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเรา
  • More

    Recipes Express
    Intranet
หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ