Strawberry Twist

สตรอว์เบอร์รี่ทวิส

ลองบีชสตรอว์เบอร์รี่

วอดก้า

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วทลงบนน้ำแข็ง ตกแต่งด้วยผลไม้หรือใบมิ้นท์

30

30

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Strawberry Syrup

vodka

cool club soda

ice

mix all ingredients and pour over ice. Decorate with fruit or mint leaves.

30

30

120

16

ml

ml

ml

oz

﷯