Punch Sponge Cake

เค้กพันซ์หน้านิ่ม

ซอส

ลองบีชทับทิม

ลองบีชลิ้นจี่

น้ำตาลทราย

แป้งข้าวโพด

น้ำเปล่า

เนยสด

 

 

เค้ก

แป้งเค้ก

น้ำตาลทราย

เนยสด

นมสด

ไข่ไก่

วานิลลา

ผงฟู

เกลือ

 

 

ช้อนโต๊ะ

ช้อนโต๊ะ

ช้อนโต๊ะ

ช้อนโต๊ะ

ถ้วยตรวง

ช้อนโต๊ะ

 

ถ้วยตวง

ถ้วยตวง

ถ้วยตวง

ถ้วยตวง

ฟอง

ช้อนชา

ช้อนชา

ช้อนชา

2-3

2-3

2

1.5

1/3

1

 

1.25

1

1/3

1/2

3

1

1

1/8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Products

ผลิตภัณฑ์

Recipes

สูตร

Event

กิจกรรม

Store

ตัวแทนจำหน่าย

Contact

ติดต่อเรา