Chocolate Dip

ช็อกโกแลตดิป

ลองบีชผงครีม

ลองบีชช็อกโก้ซิตี้

ลองบีชไซรัปเฮเซลนัท

น้ำตาลทรายขาว

น้ำเปล่า

 

 

ละลายผงครีมกับน้ำเปล่ารอไว้ จากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างลงหม้อตั้งไฟจนเริ่มร้อนจึงเทแป้งลงในหม้อคนให้เข้ากันจนแป้งสุกและหนืด

กรัม

กรัม

มล.

กรัม

ออนซ์

70

40

60

30

14