Bingsu

บิงซู

ส่วนประกอบ :

- ลองบีชผงบิงซู

- น้ำเปล่า (อุณหภูมิห้อง)

- น้ำอุ่น (60 ํc - 80 ํc)

- ลองบีชเพียวเร่สตรอว์เบอร์รี่

ขั้นตอนการทำ :

1. ผสมลองบีชผงบิงซู กับน้ำอุ่นแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติม

น้ำเปล่าแล้วคนให้เข้ากัน

2. เทส่วนผสมลงในบล็อคที่เตรียมไว้นำแช่แข็งที่อุณหภูมิ -15 ํc อย่างน้อย 3-4 ชม.หรือจนกว่าจะกลายเป็นก้อนแข็ง

3. นำออกจากบล็อคและนำใส่เครื่องทำบิงซูหรือเครื่องใสน้ำแข็ง

ทั่วไป บดจนได้บิงซูเนื้อละเอียด

4. ราดด้วยลองบีชเพียวเร่สตรอว์เบอร์รี่ ด้านบนและตกแต่งด้วย

สตรอว์เบอร์รี่

Ingredients :

- LongBeach Bingsu Powder

- still water (room temperature)

- warm water (60 ํc - 80 ํc)

- LongBeach Strawberry puree

 

Directions :

1. Mix LongBeach Bingsu Powder with warm water   and stir well. Add still water and stir well.

2. Pour the mixture into moulds and freeze them at -15 ํc for 4 hours or until they become ice blocks.

3. Remove them from the moulds and grind them in a bingsu or shaved ice machine

4. Top with LongBeach Fruit Based Preparation

(any flavour).