Bangkok WTO

วิสกี้ ที ออนเดอะร็อค

ลองบีชไซรัปลิ้นจี่

ชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาล

วิสกี้

น้ำมะนาว

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง  ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์หรือลิ้นจี่

LongBeach Lychee Syrup

green Tea (Non-sugar)

whisky

lime juice

ice

mix all ingredients and pour over ice.

Decorate with mint leaves.

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ml

ml

ml

ml

oz

30

120

60

15

16

30

120

60

15

16

หรือเปลี่ยนเป็นรสชาติที่แนะนำ : ลองบีชไซรัปรสผลไม้สดชื่น (มีรสเปรี้ยว) Recommended Flavours ; LongBeach Refreshing fruit