Ice White Malt

ไวท์มอลต์เย็น

ลองบีชผงไวท์มอลต์มิกซ์ (3 ช้อนโต้ะ)

น้ำร้อน

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

LongBeach White Malt Mixed Powder

hot water

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

30

150

16

30

30

150

16

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

g

ml

ml

oz

Careers

ร่วมงานกับเรา