ช็อกโกซิตี้

ช็อกโกแลตปั่น (16 ออนซ์)

ลองบีชช็อกโกซิตี้

น้ำร้อน

ลองบีชเฮเซลนัท

นมสด

นมข้นหวาน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อนใส่ส่วน

ผสมทั้งหมดลงในโถปั่น แล้วปั่นจนเครื่องดื่ม

เป็นเนื้อเดียวกัน

40

30

30

60

30

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ช็อกโกแลตเย็น (16 ออนซ์)

ลองบีชช็อกโก้ซิตี้ี้

ลองบีชเฮเซลนัทหรือน้ำเชื่อม

น้ำร้อน

นมสด

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อนเติมส่วน

ผสมที่เหลือ คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

30

30

120

16

 

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

 

LongBeach Recipes Express