ช็อกโกซิตี้

กรัม

มล.

กรัม

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ช็อกโกแลตร้อน (8 ออนซ์)

ลองบีชช็อกโกซิตี้

นมร้อน

ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

 

ช็อกโกแลตปั่น (16 ออนซ์)

ลองบีชช็อกโกซิตี้

น้ำร้อน

ลองบีชเฮเซลนัท

นมสด

นมข้นหวาน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน ใส่ส่วนผสมทั้งหมด ลงในโถปั่น  แล้วปั่นจนเครื่องดื่มเป็นเนื้อเดียวกัน

30

180

40

30

30

60

30

16

ช็อกโกแลตเย็น (16 ออนซ์)

ลองบีชช็อกโก้ซิตี้ี้

ลองบีชเฮเซลนัทหรือน้ำเชื่อม

น้ำร้อน

นมสด

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน เติมส่วนผสมที่เหลือ คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

30

30

120

16

 

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

 

LongBeach Recipes Express