LongBeach Butterscotch Syrup ลองบีชไซรัปบัตเตอร์สกอตซ์
บัตเตอร์สกอตซ์นมสด ลองบีชไซรัปบัตเตอร์สกอตซ์ นมสด น้ำแข็ง ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง  30 150 16  มล. มล. ออนซ์
Butterscotch Fresh Milk LongBeach Butterscotch Syrup fresh milk ice Mix all ingredients and pour over ice.  30 150 16  ml ml oz
<< กลับหนา้แรก << กลับหนา้ผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม