ผงบิงซู

Bingsu

บิงซู

เครื่องดื่มรสนมชนิดผงตราลองบีช

ลองบีชเพียวเร่รสใดก็ได้

น้ำเปล่า (อุณหภูมิห้อง)

น้ำอุ่น (60 ํC )

1.) ผสมเครื่องดื่มรสนมชนิดผงตราลองบีช

    กับน้ำอุ่น คนให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าและคนให้เข้ากัน

2.) เทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ และแช่แข็งที่อุณหภูมิ

    -15 ํC อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแข็ง

3.) นำออกจากแม่พิมพ์ และใส่เครื่องทำบิงซู

    หรือเครื่องทำ น้ำแข็งใส บดจนได้บิงซูเนื้อละเอียด

4.) ใส่ลองบีชเพียวเร่รสใดก็ได้ บนหน้าบิงซู

170

75

500

500

กรัม

มล.

มล.

มล.