เชอร์รี่

ลองบีชสปาร์คกลิ้งเชอร์รี่

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

โซดา

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งลงบนลองบีชเชอร์รี่ ตามด้วยโซดา

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

เชอร์รี่มิโมซ่า

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

วอดก้า

โซดาเย็น

30

30

180

มล.

มล.

มล.

LongBeach Recipes Express