เชอร์รี่

ลองบีชสปาร์คลิงเชอร์รี่

ลองบีชเชอร์รี่

โซดา

ใส่น้ำแข็งลงบนลองบีชเชอร์รี่ ตามด้วยโซดา

30

7

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express