เชอร์รี่

ลองบีชสปาร์คกลิ้งเชอร์รี่

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

โซดา

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งลงบนลองบีชเชอร์รี่ ตามด้วยโซดา

เชอร์รี่มิโมซ่า

ลองบีชไซรัปเชอร์รี่

วอดก้า

โซดาเย็น

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

30

150

16

30

30

180

มล.

มล.

ออนซ์

มล.

มล.

มล.

Sparkling Cherry

LongBeach  Cherry Syrup

cool club soda

ice  16  oz

pour LongBeach  into a glass with ice and pour soda on top.

30

150

16

ml

ml

oz

Cherry Mimosa

LongBeach  Cherry Syrup

vodka

cool club soda

Mix all ingredients into a blender and blend well.

30

30

180

ml

ml

ml

LongBeach Recipes Express