แอปเปิ้ล

ลองบีชสปาร์คลิงกรีนแอปเปิ้ล

ลองบีชแอปเปิ้ล

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชแอปเปิ้ล

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express