แอปเปิ้ล

ลองบีชสปาร์คกลิ้งกรีนแอปเปิ้ล

ลองบีชแอปเปิ้ล

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชแอปเปิ้ลแล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

กรีนแอปเปิ้ลมาร์การิต้า

ลองบีชไซรัปแอปเปิ้ล

เตกิล่า

น้ำมะนาว

น้ำแข็ง

เขย่าส่วนผสมลงในเชคเกอร์ รินเฉพาะน้ำ หรือทั้งน้ำและ

น้ำแข็งใส่แก้วมาร์การิต้าที่ทำขอบเกลือ ตกแต่งด้วย

มะนาวฝาน

30

30

30

6

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Sparkling Green Apple

LongBeach  Apple  Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach  into a glass with ice and pour soda on top.

 

Green Apple Margarita

LongBeach  Apple  Syrup

tequila

lime juice

ice

shake all ingredrents and pour the mixture into a margarita glass.

 

30

150

16

30

30

30

6

ml

ml

oz

ml

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express