ทับทิมผสมเบอร์รี่

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปทับทิมผสมเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

เทลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่ลงในแก้ว ใส่น้ำแข็งจนเต็ม แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

สปาร์คลิงทับทิมผสมเบอร์รี่ที

ลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่

ชา (ไม่มีนำ้ตาล)

โซดาเย็น หรือ น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่และชาไม่มี

น้ำตาลเข้าด้วยกัน ใส่น้ำแข็งแล้วเทโซดาลงไป

15

60

60

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express