ทับทิมผสมเบอร์รี่

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปทับทิมผสมเบอร์รี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

เทลองบีชทับทิมผสมเบอร์รี่ลงในแก้ว ใส่น้ำแข็งจนเต็ม แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express