มันม่วง

ลองบีชมันม่วงญี่ปุ่นนมสด

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

เทส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชมันม่วงเฟรปเป้

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

เทส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

60

120

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express