มันม่วง

ลองบีชมันม่วงญี่ปุ่นนมสด

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

เทส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชมันม่วงเฟรปเป้

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

เทส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

60

120

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Sweet Potato Milk

LongBeach Sweet Potato Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

LongBeach Sweet Potato Frappe

LongBeach sweet Potato Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

60

120

16

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express