มันม่วง

ลองบีชมันม่วงญี่ปุ่นนมสด

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Japanese Murasaki Sweet Potato

ลองบีชมันม่วงเฟรปเป้

ลองบีชไซรัปมันม่วง

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมด คนให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

60

120

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Sweet Potato Milk

LongBeach Sweet Potato Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

LongBeach Sweet Potato Frappe

LongBeach sweet Potato Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

60

120

16

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express