บ๊วยอุเมะ

Ume Plum

ลองบีชสปาร์คลิงบ๊วยอุเมะ

ลองบีชไซรัปบ๊วยอุเมะ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชบ๊วยอุเมะ

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชอุเมะโฟรเซ่น

ลองบีชไซรัปบ๊วยอุเมะ

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

60

60

16

มล.

มล.

ออนซ์

Sparkling Umeshu

LongBeach Ume Plum Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach into a glass filled with ice

and then pour club soda on top.

30

150

16

ml

ml

oz

Ume Frozen

LongBeach Ume Plum Syrup

still water

ice

pour all ingredients into a blender

and blend well.

60

60

16

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express