บ๊วยอุเมะ

ลองบีชสปาร์คลิงบ๊วยอุเมะ

ลองบีชไซรัปบ๊วยอุเมะ

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชบ๊วยอุเมะ

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชอุเมะโฟรเซ่น

ลองบีชไซรัปบ๊วยอุเมะ

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

60

60

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express