คุโรมิตซึ

Kuromitsu

ใช้ราดบนดครื่องดื่มหรือขนมหวาน