ซอลท์เทดคาราเมล

Salted Caramel

ซอลท์เทดคาราเมลโฟมลาเต้

ลองบีชไซรัปซอลท์เทดคาราเมล

กาแฟ

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง ตกแต่งด้วยฟองนม

30

60

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ซอลท์เทดคาราเมลนมสด

ลองบีชไซรัปซอลท์เทดคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Salted Caramel Foam Latte

LongBeach Salted Caramel Syrup

coffee

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice. Decorate with milk froth

30

60

120

16

ml

ml

ml

oz

Salted Caramel milk

LongBeach Salted Caramel Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

<< กลับหนา้แรก << กลับหนา้ผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม