ทับทิม

บลูแซฟไฟร์

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

20

10

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชไซรัปทับทิมลงไป

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express