ทับทิม

Grenadine

บลูแซฟไฟร์

ลองบีชไซรัปบลูเบอร์รี่

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

20

10

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชไซรัปทับทิมลงไป

แล้วเทโซดาตามลงไป

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Blue Sapphire

LongBeach Grenadine Syrup

LongBeach Blueberry Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

20

10

150

16

ml

ml

ml

oz

Italian Soda

LongBeach Grenadine Syrup

cool club soda
ice

Pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

30

150

16

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express