เสาวรส

Passion Fruit

เสาวรสโมฮิโต้

ลองบีชไซรัปเสาวรส

ลองบีชไซรัปโมฮิโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนนำ้แข็ง ตกแต่งด้วยเสาวรสและใบมิ้นท์

20

10

150

16

มล

มล

มล

ออนซ์

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปเสาวรส

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดใก้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล

มล

ออนซ์

Passion Fruit Mojito

LongBeach Passion Fruit Syrup

LongBeach Mojito Mint Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

Decorate with passion fruit and mint leaves.

 

Italian Soda

LongBeach Passion Fruit Syrup

cool club soda

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

20

10

150

16

30

150

16

ml

ml

ml

oz

ml

ml

oz

LongBeach Recipes Express