เสาวรส

เสาวรสโมฮิโต้

ลองบีชไซรัปเสาวรส

ลองบีชไซรัปโมฮิโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เทลงบนนำ้แข็ง ตกแต่งด้วยเสาวรสและใบมิ้นท์

20

10

150

16

มล.

มลง

มล.

ออนซ์

ลองบีชอิตาเลี่ยนโซดา

ลองบีชไซรัปเสาวรส

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดใก้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express