โมฮีโต้มิ้นท์

Mojito Mint

สปาร์คกลิ้งโมฮีโต้มิ้นท์

ลองบีชไซรัปโมฮีโต้มิ้นท์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

เวอร์จิ้นลิ้นจี่ โมฮีโต้

ลองบีชโมฮีโต้มิ้นท์

ลองบีชเพียวเร่ลิ้นจี่

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

 

  15   มล.

  15   มล.

150   มล.

  16   ออนซ์

Sparkling Mojito Mint

LongBeach Mojito Mint  Syrup

cool club soda

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

Virgin Lychee Mojito

LongBeach Mojito Mint  Syrup

LongBeach Lychee  Puree

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

 

  15   ml

  15   ml

150   ml

  16   oz

LongBeach Recipes Express