กุหลาบ

นมกุหลาบ

ลองบีชไซรัปกุหลาบ

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

ชากุหลาบ

ลองบีชไซรัปกุหลาบ

ลองบีชผงชาดำ

น้ำเปล่า

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

15

20

150

16

LongBeach Recipes Express