ไวท์ช็อคโกแลต

White Chocolate

นมไวท์ช็อคโกแลต

ลองบีชไซรัปไวท์ช็อคโกแลต

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

นมไวท์ช็อคโกแลตมิ้นท์เฟรปเป้

ลองบีชไซรัปไวท์ช็อคโกแลต

ลองบีชไซรัปมิ้นท์

ลองบีชผงปั่นเฟรปเป้

นมสด

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

มล.

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

45

15

10

120

16

White Chocolate Milk

LongBeach White Chocolate Syrup

fresh milk

ice

Mix all ingredients and pour over ice.

ml

ml

oz

30

150

16

White Chocolate Milk Mint Frappe

LongBeach White Chocolate Syrup

LongBeach Mint Syrup

LongBeach Frappe Powder

fresh milk

ice

Pour all ingredients into a blender

and blend well.

ml

ml

g

ml

oz

45

15

10

120

16

LongBeach Recipes Express