ไวท์ช็อคโกแลต

นมไวท์ช็อคโกแลต

ลองบีชไซรัปไวท์ช็อคโกแลต

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

นมไวท์ช็อคโกแลตมิ้นท์เฟรปเป้

ลองบีชไซรัปไวท์ช็อคโกแลต

ลองบีชไซรัปมิ้นท์

ลองบีชผงปั่นเฟรปเป้

นมสด

น้ำแข็ง

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

มล.

มล.

กรัม

มล.

ออนซ์

45

15

10

120

16

LongBeach Recipes Express