กล้วย

Banana

กล้วยนมสด

ลองบีชไซรัปกล้วย

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

กล้วยช็อกโกแลตเฟรปเป้

ลองบีชไซรัปกล้วย

ลองบีชผงช็อกโกแลตช็อกโกซิตี้

ลองบีชผงเฟรปเป้

นมสด

น้ำร้อน

น้ำแข็ง

ละลายลองบีชช็อกโกแลตช็อกโก้ซิตี้ในน้ำร้อน ก่อนเติมส่วนผสมอื่นๆ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

มล.

กรัม

กรัม

มล.

มล.

ออนซ์

60

40

10

60

30

16

Banana Milk

LongBeach Banana  Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

ml

ml

oz

30

150

16

Choco Banana Frappe

LongBeach Banana Syrup

LongBeach Chocolate Choco City

LongBeach Frappe Powder

fresh milk

warm water

ice

Dissolve LongBeach Chocolate Choco City

with warm water. Pour all ingredient into
a blender and blend well.

ml

g

g

ml

ml

oz

60

40

5-10

60

30

16

LongBeach Recipes Express