กล้วย

กล้วยนมสด

ลองบีชไซรัปกล้วย

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

LongBeach Recipes Express