สปาร์คลิงเลม่อน

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชเลม่อนผสมน้ำผึ้ง  แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

เลม่อนผสมน้ำผึ้ง

LongBeach Recipes Express