เลม่อนผสมน้ำผึ้ง

สปาร์คกลิ้งเลม่อน

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้ว เทลองบีชเลม่อนผสมน้ำผึ้ง  แล้วเทโซดาตามลงไป

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

Lemon with Honey

ลองบีชทับทิมเลมอนเนด

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

ลองบีชไซรัปทับทิม

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้งกับลองบีชไซรัป

ทับทิมให้เข้ากัน เทลงบนน้ำแข็ง แล้วเติมโซดาเย็นตามลงไป

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

15

15

150

16

Sparkling Lemon

LongBeach Lemon with Honey Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice

and pour soda on top.

ml

ml

oz

30

150

16

Lemonade Grenadine

LongBeach Lemon with

Honey  Syrup

LongBeach Grenadine Syrup

cool club soda

ice

Pour LongBeach into a glass with ice

and pour soda on top.

ml

ml

ml

oz

15

15

150

16

LongBeach Recipes Express