คาราเมล

คาราเมลนมสด

ลองบีชไซรัปคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

คาราเมลลาเต้

ลองบีชไซรัปคาราเมล

กาแฟ

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

60

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

LongBeach Recipes Express