คาราเมล

คาราเมลนมสด

ลองบีชไซรัปคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

Caramel

คาราเมลลาเต้

ลองบีชไซรัปคาราเมล

กาแฟ

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

60

120

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Caramel Milk

LongBeach Caramel Syrup

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

Caramel Latte

LongBeach Caramel Syrup

coffee

fresh milk

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

60

120

16

ml

ml

ml

oz