คาราเมลลาเต้

ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล

กาแฟ

นมสด

น้ำเชื่อม

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

30

60

120

15

16

คลาสสิคคาราเมล

คาราเมลนมสด

ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

Caramel Latte

LongBeach Classic Caramel Syrup

coffee

fresh milk

syrup

ice

mix all ingredients and pour over ice.

ml

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

30

60

120

15

16

คาราเมลนมสด

ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล

นมสด

น้ำแข็ง

ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

มล.

มล.

ออนซ์

30

150

16

LongBeach Recipes Express