LongBeach Classic Caramel Syrup ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล
คาราเมลนมสด ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล นมสด น้ำแข็ง ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง  30 150 16  มล. มล. ออนซ์
Caramel Fresh Milk LongBeach Classic Caramel Syrup fresh milk ice mix all ingredients and pour over ice.  30 150 16  ml ml oz
คาราเมลลาเต้ ลองบีชไซรัปคลาสสิคคาราเมล กาแฟ นมสด น้ำแข็ง ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง  30 60 120 16  มล. มล. มล. ออนซ์
Caramel Latte LongBeach Classic Caramel Syrup coffee fresh milk ice mix all ingredients and pour over ice.  30 60 120 16  ml ml ml oz
<< กลับหนา้แรก << กลับหนา้ผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม