บลูพาราไดซ์

Blue Paradise

สปาร์คลิงบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมส่วนทั้งหมดทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วเทลงบนน้ำแข็ง

30

150

16

มล.

มล.

ออนซ์

ลองบีชบลูเลมอนเนด

ลองบีชไซรัปบลูพาราไดซ์

ลองบีชไซรัปเลม่อนผสมน้ำผึ้ง

โซดาเย็น

น้ำแข็ง

ผสมลองบีชทั้งสองรส เทลงบนน้ำแข็ง แล้วเทโซดาตามลงไป

15

15

150

16

มล.

มล.

มล.

ออนซ์

Sparkling Blue Paraidse

LongBeach Blue Paradise Syrup

cool club soda

ice

mix all ingredients and pour over ice.

30

150

16

ml

ml

oz

Blue Lemonade

LongBeach Blue Paradise Syrup

LongBeach Lemon with Honey Syrup

cool club soda

ice

pour LongBeach into a glass with ice and pour soda on top.

15

15

150

16

ml

ml

ml

oz